• expo008.jpg
 • expo002.jpg
 • expo036.jpg
 • expo025.jpg
 • expo016.jpg
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • expo032.jpg
 • expo003.jpg
 • expo026.jpg
 • expo035.jpg
 • sphorizlow.jpg
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • spacexdragon 239x160.png
 • spacexc.png

Huygens ruimtesonde
In juli 2015 is een windtunnel model (schaal 1 : 2) van de Huygens ruimtesonde in de expositie opgenomen. Het vervangt daarmee het model van het telescoopspiegel pakket van de XMM-Newton satelliet, dat in bruikleen was van Space Expo en teruggebracht is. De ruimtesonde werd vernoemd naar de Nederlandse astronoom Christiaan Huygens, de ontdekker van de maan Titan in 1655. 


Deze ruimtesonde werd gelanceerd op 15 oktober 1997 met als einddoel Titan, de grootste maan van Saturnus. De ruimtesonde was gekoppeld aan de Amerikaanse ruimtesonde Cassini-Huygens, die in juli 2004 in een baan rond Saturnus is gekomen en daar onderzoek doet. De combinatie Cassini-Huygens woog 5,6 ton.

De echte ruimtesonde heeft een diameter van 2,7 meter. Een hard schild beschermde de kwetsbare sonde tegen extreme temperaturen die optraden bij het afdalen in de atmosfeer van Titan op 14 januari 2005.

Spaceport
In samenwerking met Aviodrome wordt gewerkt aan een belangrijke integratie van luchtvaart en ruimtevaart. De expositie van Aviodrome en Nationaal Ruimtevaart Museum wordt momenteel uitgebreid met een interessant onderdeel, die de ontwikkeling van de raketten laat zien. Rond het testmodel van de VEGA tussentrap worden modellen en foto’s geëxposeerd, die een goed beeld geven van de ontwikkeling van de raket, van V1 tot het Amerikaanse Space Launch System (SLS) en de Europese Ariane 6. De plaats van Spaceport is, bijna symbolisch, rond de toegang naar het Ruimtevaart Museum. Dit Spaceport concept is een belangrijk onderdeel van de veranderingen in de gehele ruimtevaartexpositie, waarbij, dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, inmiddels meer informatie op interactieve wijze beschikbaar wordt gesteld. Zie ook elders op deze website.

Verder wordt op de expositie gewerkt aan de uitbreiding van de onderwerpen over Astronomie en over de Nederlandse ruimtevaart. In de loop van 2017 zal de expositie worden uitgebreid met informatie over de Nederlandse ruimtevaart en over toepassingen in de ruimtevaart, zoals GPS, Galileo, Aardobservatie enz.