• expo002.jpg
 • expo003.jpg
 • expo008.jpg
 • expo016.jpg
 • expo025.jpg
 • expo026.jpg
 • expo032.jpg
 • expo035.jpg
 • expo036.jpg
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • spacexc.png
 • spacexdragon 239x160.png
 • sphorizlow.jpg

 Publiekslezing op zaterdag 4 maart.

Locatie: Aviodrome, Lelystad Airport, Aanvang 10:30 uur (zaal open vanaf 10:00 uur). 
Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk na aanmelding via de website www.nationaalruimtevaartmuseum.nl en na betaling van de kosten van deelname. NVR leden kunnen zich aanmelden via de NVR website.
Zie onder Contact (rechtsboven in het menu) of klik op de knop "Naar inschrijving Lezing" (hieronder) voor het aanmeldingsformulier.

                                                                                                                            

 

De Vertregt raket, NVR raketontwerp uit 1954 door een moderne bril bekeken.

Door: Berry Sanders

Marius Vertregt is, samen met professor Kooy, de belangrijkste ruimtevaart pionier van ons land. Vertregt hield zich voor de eerste Spoetnik, bezig met de theorie van meertrapsraketten en hoe men de ruimte met raketten kon bereiken. Begin jaren vijftig vormde Vertregt binnen de Nederlandse vereniging voor Ruimtevaart een werkgroep die, op basis van de toen bekende gegevens, een ontwerp maakte voor een raket die een kleine satelliet in een baan om de aarde kon brengen. Het ontwerp werd vastgelegd in een rapport en er werden verschillende artikelen in landelijke kranten over geschreven. Daarna verdween het ontwerp van Vertregt in de vergetelheid.
In 2019 heeft Berry Sanders, ondersteund door Thijs van Leeuwen het raket ontwerp van Vertregt nog een keer bekeken, maar nu met een moderne bril en met alle huidige kennis en mogelijkheden. In de lezing zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden.
Het raketontwerp zal worden beschreven en er wordt gekeken hoe de groep van Vertregt tot dit ontwerp kwam. Verder zal, met moderne middelen en kennis, worden bekeken of het ontwerp ook echt zou kunnen worden gebouwd en welke problemen daarbij naar voren zouden komen. Tot slot zal in de lezing het ontwerp van Vertregt in de toenmalige tijd geplaatst worden: zou het in het Nederland van de jaren vijftig technisch en maatschappelijk een haalbaar project zijn geweest.

Berry Sanders heeft in 1993 zijn Ingenieursdiploma Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek gehaald aan de TU Delft met als specialisatie rakettechnologie, raketbaanberekeningen en optimalisatie daarvan. In 2010 haalde hij een MBA in Strategisch Marketing Management. Hij werkte onder andere in het Centre Spatial Guyanais en bij ESOC in Darmstadt aan raketbanen. Sinds 2000 richt hij zich meer op raketvoortstuwing, onder andere bij TNO in Rijswijk. Later is daar ook commercialisatie van technologie bij gekomen. In 2011 heeft hij met de koelgasgenerator technologie TNO verlaten en is sindsdien ondernemer op het gebied van rakettechnologie. Op dit moment is hij Directeur bij HDES Service & Engineering BV. Een van zijn hobby’s is het bestuderen, analyseren en doorrekening van raketontwerpen uit de begintijd van de ruimtevaart.