• expo032.jpg
 • expo016.jpg
 • sphorizlow.jpg
 • expo035.jpg
 • expo026.jpg
 • expo002.jpg
 • ruimte-telescoop-hubble-76.png
 • expo008.jpg
 • Spaceship_One_in_flight_1.jpg
 • spacexc.png
 • expo003.jpg
 • expo025.jpg
 • spacexdragon 239x160.png
 • expo036.jpg

Deze lezing wordt voor de vrienden van NRM en de leden van de NVR als Webinar gegeven op 14 oktober 2020, om 20.00 uur.

Ruim 50 jaar ruimterecht: wat heeft het gebracht, wat hebben we geleerd en wat brengt de toekomst?

door: Aniela Barug (UL),

Na de eerste Spoetnik in 1957 begon het vastleggen van regels voor het gebruik van de ruimte. In 1958 werd het VN Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) opgericht. Dit Comité heeft vijf verdragen aangenomen, waarvan de eerste in 1967. Deze verdragen omvatten algemene regels wat betreft het gebruik van de ruimte, de status van astronauten, het teruggeven van ruimteobjecten, aansprakelijkheid bij schade, registratie, en activiteiten rondom de maan.
Ruimtevaart heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en ontwikkelt zich nog steeds. Bij het opstellen van de vijf verdragen ging het vooral om wetenschappelijk onderzoek, maar naast onderzoek dienen zich ook andere mogelijkheden aan zoals bijvoorbeeld mijnbouw op de maan. En wat te denken van de hoeveelheid afval in de ruimte? Ruimtevaart spreekt ook steeds meer tot de verbeelding van een groter publiek en niet in de laatste plaats vanwege de opkomst van het ruimtetoerisme. Voor een goed verloop van alle ruimteactiviteiten is ruimterecht onmisbaar. 

                                                           

Tot nu toe stonden Staten centraal binnen het ruimterecht, maar het nationale recht wordt steeds belangrijker. In de nationale rechtsorde worden de verhouding tussen Staat en private ondernemingen gereguleerd met in acht name van de internationale verdragen. Deze verschuiving van actoren zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen het ruimterecht. De ruimteactiviteiten van nu richten zich meer en meer op private, commerciële activiteiten. Dit verschijnsel is niet nieuw, de overgang van Staats handelingen naar private activiteiten heeft ook plaatsgevonden in de luchtvaart. 

Een belangrijke vraag is dan ook of de vijf VN verdragen afgeschaft kunnen worden en/of andere, nieuwe wetgeving kan bijdragen aan het recht rondom ruimteactiviteiten in de breedste zin des woords. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op de bestaande verdragen en nieuwe opkomende wetgeving.

Presentator: Aniela R. Barug heeft na het Gymnasium in Leiden International Law gestudeerd en is Advanced Master Air and Space Law.
In september 2017 volgde zij de 26ste Summer School on Space and Policy in Rome, Italie.
In oktober 2019 werd zij geselecteerd voor het team van de universiteit van Leiden voor een pleitwedstrijd op het gebied van internationaal recht en neemt zij deel aan de Manfred Lachs Moot Court Competition.